2020-01-22 14:13:23

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE EKSKURZIJE

Poštovani,

Ovim Vas putem pozivamo na natječaj za prikupljanje ponuda za organizaciju i provedbu višednevne ekskurzije učenika predmetne nastave (7. i 8. raz.).

Molimo Vas da na temelju priloženog obrasca dostavite Vašu ponudu.

JAVNI POZIV ZA PRIKUPLJANJE PONUDA ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE EKSKURZIJE 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO - BARANJSKA ŽUPANIJA

OSNOVNA ŠKOLA HRVATSKI SOKOL PODGAJCI PODRAVSKI

KLASA: 003-01/20-01/01

URBROJ: 2115-10/01-20-01

Podgajci Podravski, 22.01.2020.g.

 

Turističkim agencijama

-Svima-

 

PREDMET: Javni poziv za prikupljanje ponuda za organizaciju višednevne ekskurzije učenika predmetne nastave (7. i 8. raz.).

 

Poštovani,

Ovim Vas putem pozivamo na natječaj za prikupljanje ponuda za organizaciju i provedbu višednevne ekskurzije učenika predmetne nastave (7. i 8. raz.).

Molimo Vas da na temelju priloženog obrasca dostavite Vašu ponudu.

Ponuda se dostavlja u papirnatom obliku u zatvorenoj omotnici s nazivom i adresom Naručitelja: OSNOVNA ŠKOLA HRVATSKI SOKOL PODGAJCI PODRAVSKI, VLADIMIRA NAZORA 185, PODGAJCI PODRAVSKI 31552 s naznakom "NE OTVARAJ" - naziv predmeta nabave - broj ponude. Na omotnici ponude mora biti naznačen naziv i adresa ponuditelja.

 

S poštovanjem,

 

Ravnatelj

Krešimir Lagetar, prof.


Osnovna škola Hrvatski sokol Podgajci Podravski