2020-01-21 13:41:30

Međuškolsko natjecanje u malom nogometu za 7. i 8. razrede

Dana 15.1.2020. u Donjem Miholjcu održano je međuškolsko natjecanje u malom nogometu za 7. i 8. razrede. Domaćini smo bili mi, Osnovna škola Hrvatski sokol, Podgajci Podravski.

Sudjelovale su četiri škole: Osnovna škola "August Harambašić", Donji Miholjac, Osnovna škola Ante Starčevića, Viljevo, Osnovna škola "Matija Gubec", Magadenovac i  Osnovna škola Hrvatski sokol, Podgajci Podravski.

Natjecanje je započelo u 9:00h.

Našu školu su predstavljali sljedeći učenici: Vanesa Ivanišić (7.a), Ilija Bočkinac (7.a), Karlo Bencetić (8.a), Karlo Bočkinac (8.a), Gabrijel Bolvar (8.a), Filip Divković (8.a), Tin Dolančić (8.a), Fran Kovačević (8.a), Patrik Veselovac (8.a).

Naša ekipa je osvojila prvo mjesto i time se plasirala na županijsko natjecanje.


Osnovna škola Hrvatski sokol Podgajci Podravski