preskoči na sadržaj

Osnovna škola Hrvatski sokol Podgajci Podravski

Login
Ponosni smo!

Izreka tjedna

Nikada nemojte brkati znanje s mudrošću. Prvo vam pomaže da preživite, a drugo da živite.

Sandra Carey

Danas slušamo...
Kalendar
« Siječanj 2019 »
Po Ut Sr Če Pe Su Ne
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
Prikazani događaji

Sigurni na Internetu

Vremenik pisanih radova 2018./2019.

Brojač posjeta
Ispis statistike od 23. 2. 2010.

Ukupno: 122518
Ovaj mjesec: 1046
Ovaj tjedan: 72
Danas: 23
Natječaji
Natječaj za učitelja biologije
Nataša Kresoja / datum: 28. 12. 2018. 00:26

 

          REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA

              OSNOVNA ŠKOLA

             HRVATSKI SOKOL

         PODGAJCI PODRAVSKI

 

KLASA: 112-01/18-01/24

URBROJ: 2115-10/01-18-1

U Podgajcima  Podravskim, 27. prosinca   2018. godine  

 

        Na temelju članka 107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08; 86/09.,92/10.,105/10.-ispravak i 90/11., 16/12., 86/12.,  94/13 .,  152/14 ., 07/17 i 68/18, ), ravnatelj škole objavljuje  

NATJEČAJ

ZA POPUNU    RADNOG MJESTA

Učitelj biologije , nepuno radno vrijeme, do povratka zaposlenika s bolovanja

 

 • Uvjeti:

 

Zapreke za zasnivanje radnog odnosa:

 Prema članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

 

 • Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja  na mrežnoj stranici škole, oglasnoj ploči škole  i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti sljedeću dokumentaciju:

- životopis,

- diplomu o stečenoj stručnoj spremi,

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja

- elektronički zapis (potvrda) o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a , ne stariji od mjesec dana

 

Prijavom na natječaj kandidat daje privolu Osnovnoj školi Hrvatski sokol Podgajci Podravski  da njegove/njene  osobne podatke prikuplja, obrađuje i objavljuje te čuva u svrhu provođenja javnog natječaja za zapošljavanje.

 

 

Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenom presliku .

 

Kandidati koji se pozivaju na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te sve ostale dokaze kojima dokazuju prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti temeljem članka 102. stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br 121/17.) dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, uz prijavu priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja  te priložiti odgovarajuće dokaze kojima dokazuju ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, a koji su sadržani u članku 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br 121/17.).

Popis dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 102. stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br 121/17.) navedeni su i nalaze se na stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, poveznica  https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, br. 157/13, 152/14., 39/18.), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidati  koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, br. 33/92., 57/92.,77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01, 13/03., 148/13.), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti prilikom zapošljavanja po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

 

Natječaj  traje od 28. prosinca  2018. do 4. siječnja   2019. godine.   

             Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Prijave dostaviti na adresu:

OSNOVNA ŠKOLA HRVATSKI SOKOL

             V. NAZORA 185

   31552 PODGAJCI PODRAVSKI

       s naznakom     „ ZA NATJEČAJ „

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 15 dana od dana donošenja odluke. Odluka će biti objavljena na  internetskoj  stranici škole.

 

   Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.                                       

 

    Ravnatelj:

Krešimir Lagetar, prof

 

_____________


[OPŠIRNIJE]Natječaj za domara
Nataša Kresoja / datum: 22. 11. 2018. 07:09

Možete pogledati OVDJE


[OPŠIRNIJE]NATJEČAJ
Nataša Kresoja / datum: 27. 9. 2018. 00:16

 

          REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA

              OSNOVNA ŠKOLA

             HRVATSKI SOKOL

         PODGAJCI PODRAVSKI

 

KLASA: 112-01/18-01/19

URBROJ: 2115-10/01-18-1

U Podgajcima  Podravskim, 26. rujna 2018. godine  

 

        Na temelju članka 107.  Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08; 86/09.,92/10.,105/10.-ispravak i 90/11., 16/12., 86/12.,  94/13 .,  152/14 ., 07/17 i 68/18), ravnatelj škole objavljuje  

NATJEČAJ

ZA POPUNU    RADNIH   MJESTA

 

 1. Učitelj/ica tehničke kulture,     1 izvršitelj/ica, neodređeno vrijeme,   12 sati tjedno ukupnog radnog vremena
 2. Učitelj/ica glazbene kulture.    1 izvršitelj/ica, određeno vrijeme,       20 sati tjedno ukupno radnog vremena
 3. Učitelj/ica biologije i prirode, 1 izršitelj/ica,  određeno vrijeme.          23 sati tjedno ukupnog radnog vremena
 4. Učitelj/ica  geografije,               1 izvršitelj/ica, određeno vrijeme,       14 sati tjedno ukupnog radnog vremena

 

 

 • Uvjeti:

.

 • Zapreke za zasnivanje radnog odnosa:

 Prema članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

 

 • Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja  na mrežnoj stranici škole, oglasnoj ploči škole  i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

 

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti sljedeću dokumentaciju:

- životopis,

- diplomu o stečenoj stručnoj spremi,

- dokaz o državljanstvu,

- uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja

- elektronički zapis (potvrda) o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO-a , ne stariji od mjesec dana

Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenom presliku .

 

Kandidati koji se pozivaju na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i uz prijavu priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja te sve ostale dokaze kojima dokazuju prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti temeljem članka 102. stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br 121/17.) dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, uz prijavu priložiti dokaze o ispunjavanju uvjeta iz natječaja  te priložiti odgovarajuće dokaze kojima dokazuju ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju, a koji su sadržani u članku 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br 121/17.).

Popis dokaza potrebnih za ostvarivanje prava prednosti pri zapošljavanju temeljem članka 102. stavak 1.-3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji („Narodne novine“ br 121/17.) navedeni su i nalaze se na stranici Ministarstva hrvatskih branitelja, poveznica  https://branitelji.gov.hr/UserDocsImages/NG/12%20Prosinac/Zapo%C5%A1ljavanje/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom („Narodne novine“, br. 157/13, 152/14., 39/18.), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

Kandidati  koji se pozivaju na pravo prednosti prilikom zapošljavanja sukladno članku 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata („Narodne novine“, br. 33/92., 57/92.,77/92., 27/93., 58/93., 02/94., 76/94., 108/95., 108/96., 82/01, 13/03., 148/13.), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti rješenje ili potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, izjavu da do sada nisu koristili pravo prednosti prilikom zapošljavanja po toj osnovi te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

 

Natječaj  traje od 27. rujna 2018. do 4. listopada 2018. godine.   

             Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Prijave dostaviti na adresu:

OSNOVNA ŠKOLA HRVATSKI SOKOL

             V. NAZORA 185

   31552 PODGAJCI PODRAVSKI

       s naznakom     „ ZA NATJEČAJ „

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 15 dana od dana donošenja odluke. Odluka će biti objavljena na  internetskoj  stranici škole.

 

   Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.                                       

 

    Ravnatelj:

Krešimir Lagetar

 

_____________


[OPŠIRNIJE]Natječaj za ravnatelja/ravnateljicu škole
Nataša Kresoja / datum: 7. 5. 2018. 08:14

U produžetku


[OPŠIRNIJE]Učitelj / ica razredne nastave
Nataša Kresoja / datum: 26. 3. 2018. 09:28

 

          REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA

              OSNOVNA ŠKOLA

             HRVATSKI SOKOL

         PODGAJCI PODRAVSKI

 

KLASA: 112-01/18-01/02

URBROJ: 2115-10/18-01/03

U Podgajcima  Podravskim, 26. ožujka 2018. godine

 

        Na temelju članka 107. i 114. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08; 86/09.,92/10.,105/10.-ispravak i 90/11., 16/12., 86/12.,  94/13 i 152/14), ravnatelj škole objavljuje  

NATJEČAJ   ZA POPUNU   RADNOG   MJESTA

 

 1. UČITELJ/ICA RAZREDNE NASTAVE, puno radno vrijeme do povratka s bolovanja

 

 • Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa  ispuniti i posebne uvjete : poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma i odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja iz članka 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi .

 • Zapreke za zasnivanje radnog odnosa:

 Prema članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

 • Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja  na mrežnoj stranici škole, oglasnoj ploči škole  i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Natječaj  traje od 27. ožujka do 3. travnja 2018. godine   

             Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. životopis
 2. domovnicu
 3. potvrdu ili elektronički zapis o evidentiranom radnom stažu,  ako ga kandidat ima , o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskog zavoda za mirovinskog osiguranje
 4. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj školi ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja
 5. diplomu o stečenoj stručnoj spremi

Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenom presliku . Dokumentacija se ne vraća kandidatu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj 121/17.) uz prijavu na natječaj dužan  je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, navedenim na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja poveznica: https://branitelji.gov.hr/.

 Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s  člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13. i 152/14.) dužan  je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i dokaz o statusu osobe s invaliditetom.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja  u skladu s člankom 48.f  Zakona o zaštiti civilnih i vojnih invalida rata (Narodne novine, broj 33/92,77/92,27/93,58/93,2/94,108/95,108/96,82/01,103/03 i 148/13) duža je uz prijavu priložiti osim dokaza o ispunjavan ju traženih uvjeta i potvrdu o statusu vojnog/civilnog invalida rata i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos.

Prijave dostaviti na adresu:

OSNOVNA ŠKOLA HRVATSKI SOKOL

             V. NAZORA 185

   31552 PODGAJCI PODRAVSKI

       s naznakom     „ ZA NATJEČAJ „

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 15 dana od dana donošenja odluke. Odluka će biti objavljena na  internetskoj  stranici škole.

 

   Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.                                       

 

    Ravnatelj:

Dubravka Stanić


[OPŠIRNIJE]Stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa
Nataša Kresoja / datum: 21. 2. 2018. 13:58

U produžetku


[OPŠIRNIJE]PONIŠTENJE NATJEČAJA
Nataša Kresoja / datum: 25. 1. 2018. 09:51

Osnovna škola Hrvatski sokol

Podgajci Podravski

 

KLASA: 112-01/18-01/01

URBROJ: 2115-10/01-18-2

U Podgajcima Podravskim, 25. siječnja 2018. godine

 

 

Temeljem članka 107. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine br. 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94./13., 152/14., 7/17.),“) ravnateljica škole donosi

 

 

ODLUKU

o poništenju  natječaja

 

 

I.

 

Poništava se natječaj objavljen dana 24. siječnja 2018. na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Osnovne škole Hrvatski sokol Podgajci Podravski te oglasnim pločama navedenih ustanova i to za osposobljavanje  bez zasnivanja radnog odnosa RAZREDNA NASTAVA

 

II.

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljenja na mrežnim stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Osnovna škola Hrvatski sokol  te oglasnim pločama navedenih ustanova.

 

 

                                                                                                              Ravnateljica:

Dubravka Stanić

 

 

 


[OPŠIRNIJE]STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE ZA RAD BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA
Nataša Kresoja / datum: 24. 1. 2018. 00:29

        REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA

              OSNOVNA ŠKOLA

             HRVATSKI SOKOL

         PODGAJCI PODRAVSKI

 

KLASA:112-01/18-01/01

URBROJ: 2115-10/01-18-1

 

U Podgajcima Podravskim, 23. siječnja 2018. godine

 

        Na temelju članka 107. i 114. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08; 86/09.,92/10.,105/10.-ispravak i 90/11., 16/12., 86/12. i 94/13), ravnatelj škole objavljuje  

NATJEČAJ

za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

  UČITELJ RAZREDNE NASTAVE

 (jedan izvršitelj/ica,  puno radno vrijeme,12 mjeseci ) 

UVJETI: Prema odredbama članka 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08., 86/09., 92/10., 105/10., 90/11., 16/12., 86/12., 94/13. i 152/14.) i Pravilniku o stručnoj spremi i pedagoško-psihološkom obrazovanju učitelja i stručnih suradnika u osnovnom školstvu (NN 47/96, 56/01).

Osim navedenih uvjeta kandidati:

 •  moraju biti prijavljeni u evidenciji nezaposlenih dulje od 30 dana
 •  ne smiju imati više od  jedne godine staža u zvanju za koje su se obrazovali

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • životopis,
 • diplomu,
 • domovnicu,
 • uvjerenje o nekažnjavanju sukladno članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi,
 • uvjerenje HZZ da je kandidat prijavljen u evidenciji nezaposlenih dulje od 30 dana
 • potvrdu ili elektronički zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZMO

Isprave se prilažu u neovjerenom presliku. U svrhu utvrđivanja vjerodostojnosti dokumentacije od kandidata koji je zadovoljio u postupku izvršit će se uvid u originalnu ili ovjerenu dokumentaciju, prije zaključivanja ugovora.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj  priložiti dokaz o pravu na koje se poziva.

Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objave natječaja na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Zavoda za zapošljavanje Donji Miholjac i mrežnoj stranici Osnovne škole Hrvatski sokol Podgajci Podravski

Nepotpune i nepravodobno dostavljene zamolbe, neće se razmatrati. O izboru kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Prijave sa potrebnim dokumentima poslati na adresu:

OSNOVNA ŠKOLA HRVATSKI SOKOL

PODGAJCI PODRAVSKI

VLADIMIRA NAZORA 185

s naznakom „stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“

 

Ravnateljica:

Dubravka Stanić

 

Natječaj je objavljen na mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Osnovne škole Hrvatski sokol Podgajci Podravski i mrežnoj stranici i oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje dana 24. siječnja 2018. godine i traje do 1. veljače 2018. godine

 

 


[OPŠIRNIJE]NATJEČAJ
Nataša Kresoja / datum: 7. 12. 2017. 00:18

 

          REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA

              OSNOVNA ŠKOLA

             HRVATSKI SOKOL

         PODGAJCI PODRAVSKI

 

KLASA: 112-01/17-01/30

URBROJ: 2115-10/1-17-01

U Podgajcima  Podravskim, 6. PROSINCA   2017. g.  

 

        Na temelju članka 107. i 114. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08; 86/09.,92/10.,105/10.-ispravak i 90/11., 16/12., 86/12.,  94/13 i 152/14), ravnatelj škole objavljuje  

NATJEČAJ ZA POPUNU SLJEDEĆIH  RADNIH  MJESTA

 1. Stručni suradnik pedagog,40 sati ukupnog tjednog  radnog vremena, određeno
 2. Glazbena kultura, 20 sati ukupnog tjednog radnog vremena, određeno
 3. Biologija, 23 sata ukupnog tjednog radnog vremena, određeno

 

 • Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa  ispuniti i posebne uvjete : poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma i odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja iz članka 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi .

 • Zapreke za zasnivanje radnog odnosa:

 Prema članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

 • Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja  na mrežnoj stranici škole, oglasnoj ploči škole  i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

             Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. životopis
 2. domovnicu
 3. diplomu o stečenoj stručnoj spremi
 4. potvrdu ili elektronički zapis o evidentiranom radnom stažu ako ga kandidat ima o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskog zavoda za mirovinskog osiguranje)
 5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj školi ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja

Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenom presliku uz obvezu kandidata da nakon izbora dostavi izvornike isprava

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na  natječaj pozvati se na to pravo. Uz prijavu je dužan priložiti dokaz o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, broj

174/04.,92/05.,2/07,107/07.,65/09.,137/09.,146/10.,55/11.,140/12., 19/13.,33/13., 148/13. I 91/14.) dužan je uz dokaz o priznatom statusu priložiti potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao dokaz nezaposlenosti i dokaz o prestanku radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca

 

Prijave dostaviti na adresu:

OSNOVNA ŠKOLA HRVATSKI SOKOL

             V. NAZORA 185

   31552 PODGAJCI PODRAVSKI

       s naznakom       „ZA NATJEČAJ – stručni suradnik pedagog“

                                  „ZA NATJEČAJ – glazbena kultura“

                                  „ZA NATJEČAJ – biologija“

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na mrežnoj stranici škole u roku 30 dana od dana donošenja odluke.

   Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. 

Natječaj vrijedi od 7. do zaključno sa 14. prosinca 2017. godine                                    

    Ravnatelj: Dubravka Stanić

 


[OPŠIRNIJE]Natječaj
Nataša Kresoja / datum: 10. 10. 2017. 01:42

          REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA

              OSNOVNA ŠKOLA

             HRVATSKI SOKOL

         PODGAJCI PODRAVSKI

 

KLASA: 112-01/17-01/24

URBROJ: 2115-10/1-17-01

U Podgajcima  Podravskim, 10. listopada  2017. g.  

 

        Na temelju članka 107. i 114. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08; 86/09.,92/10.,105/10.-ispravak i 90/11., 16/12., 86/12.,  94/13 i 152/14), ravnatelj škole objavljuje  

NATJEČAJ ZA POPUNU SLJEDEĆIH  RADNIH  MJESTA

 1. Tjelesna i zdravstvena kultura,28 sati ukupnog tjednog  radnog vremena, neodređeno
 2. Geografija, 16 sati ukupnog tjednog radnog vremena, neodređeno
 3. Informatika, 20 sati ukupnog tjednog radnog vremena, određeno, ZAMJENA  do povratka s roditeljskog dopusta
 4. Glazbena kultura, 20 sati ukupnog tjednog radnog vremena, određeno ZAMJENA  do povratka s rodiljnog dopusta

 

 • Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa  ispuniti i posebne uvjete : poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma i odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja iz članka 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi .

 • Zapreke za zasnivanje radnog odnosa:

 Prema članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

 • Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja  na mrežnoj stranici škole, oglasnoj ploči škole  i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

             Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti sljedeću dokumentaciju:

 1. životopis
 2. domovnicu
 3. diplomu o stečenoj stručnoj spremi
 4. potvrdu ili elektronički zapis o evidentiranom radnom stažu ako ga kandidat ima o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskog zavoda za mirovinskog osiguranje)
 5. uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj školi ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja

Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenom presliku uz obvezu kandidata da nakon izbora dostavi izvornike isprava

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na  natječaj pozvati se na to pravo. Uz prijavu je dužan priložiti dokaz o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, broj

174/04.,92/05.,2/07,107/07.,65/09.,137/09.,146/10.,55/11.,140/12., 19/13.,33/13., 148/13. I 91/14.) dužan je uz dokaz o priznatom statusu priložiti potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao dokaz nezaposlenosti i dokaz o prestanku radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca

 

Prijave dostaviti na adresu:

OSNOVNA ŠKOLA HRVATSKI SOKOL

             V. NAZORA 185

   31552 PODGAJCI PODRAVSKI

       s naznakom       „ZA NATJEČAJ – GEOGRAFIJA“

                                  „ZA NATJEČAJ – TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA“

                                  „ZA NATJEČAJ – INFORMATIKA“

                                  „ZA NATJEČAJ -  GLAZBENA KULTURA“

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na mrežnoj stranici škole u roku 30 dana od dana donošenja odluke.

   Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. 

Natječaj vrijedi od 10. do zaključno sa 18. listopada 2017. godine                                    

    Ravnatelj: Dubravka Stanić


[OPŠIRNIJE]LIKOVNA KULTURA
Nataša Kresoja / datum: 16. 2. 2017. 11:53

 

          REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA

              OSNOVNA ŠKOLA

             HRVATSKI SOKOL

         PODGAJCI PODRAVSKI

 

KLASA: 112-01/17-01/05

URBROJ: 2115-10/1-17-03

U Podgajcima  Podravskim, 16. veljače 2017. g.  

 

        Na temelju članka 107. i 114. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08; 86/09.,92/10.,105/10.-ispravak i 90/11., 16/12., 86/12.,  94/13 i 152/14), ravnatelj škole objavljuje  

NATJEČAJ

ZA POPUNU SLJEDEĆIH  RADNIH  MJESTA

Likovna kultura, 22  sati tjedno ukupnog radnog vremena, neodređeno

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa  ispuniti i posebne uvjete : poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma i odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja iz članka 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi .

Zapreke za zasnivanje radnog odnosa:

 Prema članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja  na mrežnoj stranici škole, oglasnoj ploči škole  i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

             Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti sljedeću dokumentaciju:

životopis
domovnicu
diplomu o stečenoj stručnoj spremi
potvrdu ili elektronički zapis o evidentiranom radnom stažu ako ga kandidat ima o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskog zavoda za mirovinskog osiguranje)
uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj školi ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja

Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenom presliku uz obvezu kandidata da nakon izbora dostavi izvornike isprava

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na  natječaj pozvati se na to pravo. Uz prijavu je dužan priložiti dokaz o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, broj

174/04.,92/05.,2/07,107/07.,65/09.,137/09.,146/10.,55/11.,140/12., 19/13.,33/13., 148/13. I 91/14.) dužan je uz dokaz o priznatom statusu priložiti potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao dokaz nezaposlenosti i dokaz o prestanku radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca

 

Prijave dostaviti na adresu:

OSNOVNA ŠKOLA HRVATSKI SOKOL

             V. NAZORA 185

   31552 PODGAJCI PODRAVSKI

       s naznakom     „ZA NATJEČAJ – likovna kultura“

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na mrežnoj stranici škole u roku 30 dana od dana donošenja odluke.

   Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.                                       

 

    Ravnatelj:

Dubravka Stanić

NATJEČAJ VRIJEDI OD 17. DO 24. VELJAČE 2017. GODINE


[OPŠIRNIJE]Informatika
Nataša Kresoja / datum: 2. 12. 2016. 11:41

 

          REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA

              OSNOVNA ŠKOLA

             HRVATSKI SOKOL

         PODGAJCI PODRAVSKI

 

KLASA: 112-01/16-01/27

URBROJ: 2115-10/1-16-03

U Podgajcima  Podravskim, 02. prosinca  2016 g.  

 

        Na temelju članka 107. i 114. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08; 86/09.,92/10.,105/10.-ispravak i 90/11., 16/12., 86/12.,  94/13 i 152/14), ravnatelj škole objavljuje  

NATJEČAJ

ZA POPUNU SLJEDEĆIH  RADNIH  MJESTA

Informatika, 20  sati tjedno ukupnog radnog vremena, određeno

 

 

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa  ispuniti i posebne uvjete : poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma i odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja iz članka 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi .

Zapreke za zasnivanje radnog odnosa:

 Prema članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja  na mrežnoj stranici škole, oglasnoj ploči škole  i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

             Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti sljedeću dokumentaciju:

-životopis
-domovnicu
-diplomu o stečenoj stručnoj spremi
-potvrdu ili elektronički zapis o evidentiranom radnom stažu ako ga kandidat ima o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskog zavoda za mirovinskog osiguranje)
-uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj školi ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja

Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenom presliku uz obvezu kandidata da nakon izbora dostavi izvornike isprava

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na  natječaj pozvati se na to pravo. Uz prijavu je dužan priložiti dokaz o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, broj

174/04.,92/05.,2/07,107/07.,65/09.,137/09.,146/10.,55/11.,140/12., 19/13.,33/13., 148/13. I 91/14.) dužan je uz dokaz o priznatom statusu priložiti potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao dokaz nezaposlenosti i dokaz o prestanku radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca

 

Prijave dostaviti na adresu:

OSNOVNA ŠKOLA HRVATSKI SOKOL

             V. NAZORA 185

   31552 PODGAJCI PODRAVSKI

       s naznakom     „ZA NATJEČAJ - informatika“

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na mrežnoj stranici škole u roku 30 dana od dana donošenja odluke.

   Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.                                       

 

    Ravnatelj:

Dubravka Stanić


[OPŠIRNIJE]Učitelj tjelesno zdravstvene kulture
Nataša Kresoja / datum: 7. 11. 2016. 14:03

 

          REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA

              OSNOVNA ŠKOLA

             HRVATSKI SOKOL

         PODGAJCI PODRAVSKI

 

KLASA: 112-01/16-01/26

URBROJ: 2115-10/1-16-03

U Podgajcima  Podravskim, 07. studenog  2016 g.  

 

        Na temelju članka 107. i 114. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08; 86/09.,92/10.,105/10.-ispravak i 90/11., 16/12., 86/12.,  94/13 i 152/14), ravnatelj škole objavljuje  

NATJEČAJ

ZA POPUNU SLJEDEĆIH  RADNIH  MJESTA

Tjelesno zdravstvena kultura, 14  sati tjedno, neodređeno

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa  ispuniti i posebne uvjete : poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma i odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja iz članka 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi .

Zapreke za zasnivanje radnog odnosa:

 Prema članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja  na mrežnoj stranici škole, oglasnoj ploči škole  i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

             Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti sljedeću dokumentaciju:

1.životopis
2.domovnicu
3.diplomu o stečenoj stručnoj spremi
4.potvrdu ili elektronički zapis o evidentiranom radnom stažu ako ga kandidat ima o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskog zavoda za mirovinskog osiguranje)
5.uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj školi ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja

Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenom presliku uz obvezu kandidata da nakon izbora dostavi izvornike isprava

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na  natječaj pozvati se na to pravo. Uz prijavu je dužan priložiti dokaz o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, broj

174/04.,92/05.,2/07,107/07.,65/09.,137/09.,146/10.,55/11.,140/12., 19/13.,33/13., 148/13. I 91/14.) dužan je uz dokaz o priznatom statusu priložiti potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao dokaz nezaposlenosti i dokaz o prestanku radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca

 

Prijave dostaviti na adresu:

OSNOVNA ŠKOLA HRVATSKI SOKOL

             V. NAZORA 185

   31552 PODGAJCI PODRAVSKI

       s naznakom     „ZA NATJEČAJ - TZK“

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na mrežnoj stranici škole u roku 30 dana od dana donošenja odluke.

   Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.                                       

 

    Ravnatelj:

Dubravka Stanić


[OPŠIRNIJE]INFORMATIKA
Nataša Kresoja / datum: 24. 10. 2016. 13:14

 

          REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA

              OSNOVNA ŠKOLA

             HRVATSKI SOKOL

         PODGAJCI PODRAVSKI

 

KLASA: 112-01/16-01/25

URBROJ: 2115-10/1-16-02

U Podgajcima  Podravskim, 24. LISTOPADA 2016 g.  

 

        Na temelju članka 107. i 114. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08; 86/09.,92/10.,105/10.-ispravak i 90/11., 16/12., 86/12.,  94/13 i 152/14), ravnatelj škole objavljuje  

NATJEČAJ

ZA POPUNU SLJEDEĆIH  RADNIH  MJESTA

informatika, 12  sati tjedno, određeno

 

 

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa  ispuniti i posebne uvjete : poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma i odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja iz članka 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi .

Zapreke za zasnivanje radnog odnosa:

 Prema članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja  na mrežnoj stranici škole, oglasnoj ploči škole  i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

             Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti sljedeću dokumentaciju:

životopis
domovnicu
diplomu o stečenoj stručnoj spremi
potvrdu ili elektronički zapis o evidentiranom radnom stažu ako ga kandidat ima o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskog zavoda za mirovinskog osiguranje)
uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj školi ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja

Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenom presliku uz obvezu kandidata da nakon izbora dostavi izvornike isprava

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na  natječaj pozvati se na to pravo. Uz prijavu je dužan priložiti dokaz o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, broj

174/04.,92/05.,2/07,107/07.,65/09.,137/09.,146/10.,55/11.,140/12., 19/13.,33/13., 148/13. I 91/14.) dužan je uz dokaz o priznatom statusu priložiti potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao dokaz nezaposlenosti i dokaz o prestanku radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca

 

Prijave dostaviti na adresu:

OSNOVNA ŠKOLA HRVATSKI SOKOL

             V. NAZORA 185

   31552 PODGAJCI PODRAVSKI

       s naznakom     „ZA NATJEČAJ - informatika“

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni na mrežnoj stranici škole u roku 30 dana od dana donošenja odluke.

   Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.                                       

 

    Ravnatelj:

Dubravka Stanić


[OPŠIRNIJE]ZA RADNO MJESTO SPREMAČICE
Nataša Kresoja / datum: 27. 11. 2015. 10:14

 

          REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA

              OSNOVNA ŠKOLA

             HRVATSKI SOKOL

         PODGAJCI PODRAVSKI

 

KLASA: 112-01/15-01/21

URBROJ: 2115-10-15-03

U Podgajcima  Podravskim, 27.  studenog  2015. g.  

 

        Na temelju članka 107. i 114. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08; 86/09.,92/10.,105/10.-ispravak i 90/11., 16/12., 86/12.,  94/13 i 152/14), ravnatelj škole objavljuje  

NATJEČAJ

ZA POPUNU SLJEDEĆEG   RADNOG   MJESTA

 

SPREMAČICA, pola radnog vremena, do povratka s bolovanja

 

 

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa potrebna je završena osnovna škola.

Zapreke za zasnivanje radnog odnosa:

 Prema članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja  na mrežnoj stranici škole, oglasnoj ploči škole  i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Natječaj  traje od 28. studenog do 05. prosinca  2015.    

             Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti sljedeću dokumentaciju:

životopis
domovnicu
potvrdu ili elektronički zapis o evidentiranom radnom stažu,  ako ga kandidat ima , o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskog zavoda za mirovinskog osiguranje
uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj školi ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja

Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenom presliku .

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na  natječaj pozvati se na to pravo. Uz prijavu je dužan priložiti dokaz o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, broj

174/04.,92/05.,2/07,107/07.,65/09.,137/09.,146/10.,55/11.,140/12., 19/13.,33/13., 148/13. I 91/14.) dužan je uz dokaz o priznatom statusu priložiti potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao dokaz nezaposlenosti i dokaz o prestanku radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca

 

Prijave dostaviti na adresu:

OSNOVNA ŠKOLA HRVATSKI SOKOL

             V. NAZORA 185

   31552 PODGAJCI PODRAVSKI

       s naznakom     „ ZA NATJEČAJ „

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 15 dana od dana donošenja odluke. Odluka će biti objavljena na  internetskoj  stranici škole.

 

   Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.                                       

 

    Ravnatelj:

Dubravka Stanić


[OPŠIRNIJE]Natječaj za radno mjesto učitelja engleskog jezika, neodređeno, 9 sati ,m/ž
Nataša Kresoja / datum: 6. 11. 2015. 10:09

 

          REPUBLIKA HRVATSKA

OSJEČKO – BARANJSKA ŽUPANIJA

              OSNOVNA ŠKOLA

             HRVATSKI SOKOL

         PODGAJCI PODRAVSKI

 

KLASA: 112-01/15-01/18

URBROJ: 2115-10-15-03

U Podgajcima  Podravskim, 06.  studenog  2015. g.  

 

        Na temelju članka 107. i 114. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi ( NN br. 87/08; 86/09.,92/10.,105/10.-ispravak i 90/11., 16/12., 86/12.,  94/13 i 152/14), ravnatelj škole objavljuje  

NATJEČAJ

ZA POPUNU SLJEDEĆIH  RADNIH  MJESTA

Engleski jezik, 9  sati tjedno, neodređeno

 

 

Uvjeti za zasnivanje radnog odnosa:

Uz opće uvjete za zasnivanje radnog odnosa  ispuniti i posebne uvjete : poznavanje hrvatskog jezika i latiničnog pisma i odgovarajuća vrsta i razina obrazovanja iz članka 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi .

Zapreke za zasnivanje radnog odnosa:

 Prema članku 106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objave natječaja  na mrežnoj stranici škole, oglasnoj ploči škole  i Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

             Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Uz pisanu i vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidati su obvezni priložiti sljedeću dokumentaciju:

životopis
domovnicu
diplomu o stečenoj stručnoj spremi
uvjerenje o položenom stručnom ispitu ako kandidat ima položen stručni ispit odnosno potvrdu škole sukladno članku 157. stavku 1. Zakona da je oslobođen obveze polaganja stručnog ispita
potvrdu ili elektronički zapis o evidentiranom radnom stažu ako ga kandidat ima o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskog zavoda za mirovinskog osiguranje)
uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak za neko od kaznenih djela iz članka106. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj školi ne starije od 6 mjeseci od dana objave natječaja

Priložene isprave dostavljaju se u neovjerenom presliku uz obvezu kandidata da nakon izbora dostavi izvornike isprava

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan je u prijavi na  natječaj pozvati se na to pravo. Uz prijavu je dužan priložiti dokaz o ostvarivanju prava prednosti na koje se poziva.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji („Narodne novine“, broj

174/04.,92/05.,2/07,107/07.,65/09.,137/09.,146/10.,55/11.,140/12., 19/13.,33/13., 148/13. I 91/14.) dužan je uz dokaz o priznatom statusu priložiti potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kao dokaz nezaposlenosti i dokaz o prestanku radnog odnosa kod posljednjeg poslodavca

 

Prijave dostaviti na adresu:

OSNOVNA ŠKOLA HRVATSKI SOKOL

             V. NAZORA 185

   31552 PODGAJCI PODRAVSKI

       s naznakom     „ZA NATJEČAJ - ENGLESKI JEZIK“

 

O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u roku 30 dana od dana donošenja odluke.

   Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.                                       

 

    Ravnatelj:

Dubravka Stanić


[OPŠIRNIJE]RSS


preskoči na navigaciju