Hrvatski jezik 0,0%
 
Matematika 0,0%
 
Biologija 100,0%
 
Vjeronauk 0,0%
 
Tjelesna kultura 0,0%
 
Engleski jezik 0,0%
 
Povijest 0,0%
 
Geografija 0,0%
 
Fizika 0,0%
 
Kemija 0,0%
 
Glazbena kultura 0,0%
 
Likovna kultura 0,0%
 
Ništa od navedenog 0,0%
 
Ukupno glasova: 1
Zatvori prozor